វីដេអូ

ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគអូមីក្រុង អាចមានច្រើនជាងរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាល

2022-02-16

ប្រជាពលរដ្ឋ និង​មន្រ្តីសង្គមស៊ីវិល អះអាង​ថា​ចំនួន​ពិតប្រាកដ​នៃ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​អូមីក្រុង (#Omicron) រួមទាំងអ្នកស្លាប់ផង​ អាចមាន​ច្រើន​ជាង​របាយការណ៍​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក៏បាន​ព្រមាន​សារ​ជាថ្មី​ថា​មេរោគ​អូមីក្រុងមាន​សភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ជាច្រើន និងស្នើពលរដ្ឋ​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន។ លោក មួង ណារ៉េត រាយការណ៍​ផ្ទាល់​ជុំវិញ​ព័ត៌មាន​នេះ៖