វីដេអូ

តើពលរដ្ឋគួរធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​អប់រំ​ផ្លូវចិត្ត និង​សម្រប​ខ្លួន ក្នុងពេលបិទខ្ទប់នេះ?

2021-04-21

ក្នុង​ពេល​អាជ្ញាធរ​បិទ​ខ្ទប់ មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ដំណើរ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ពួកគេ​រស់នៅ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នេះ ពលរដ្ឋ​ភាគច្រើន​កំពុង​បារម្ភ​ពី​ការ​ខ្វះ​ស្បៀង​អាហារ បូក​រួម​ទាំង​វិធានការ​ដ៏​តឹងរ៉ឹង​របស់​រដ្ឋាភិបាល។ ការ​ឲ្យ​នៅ​តែ​ក្នុង​ផ្ទះ មិន​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​សង្គម​នានា គឺ​ជា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទម្លាប់​របស់​ពួកគាត់​ទាំងស្រុង ​ក្នុង​រយៈ ពេល​ខ្លី​នេះ។ វិធានការ​របស់​រដ្ឋាភិបាលនេះ ក៏​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​ពួកគាត់​មាន​បញ្ហា​ផ្លូវ​ចិត្ត និង​ធុញថប់​យ៉ាង​ខ្លាំង។

ពាក្យ​គន្លឹះ
health covid19

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល