វីដេអូ

កម្ពុជា​រៀប​ចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​ ពេល​កំពុង​ជាប់​ផុង​ក្នុង​បំណុល​ចិនវ័ន្ត​

2019-10-09

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ធ្វើសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់គ្រងបំណុលរដ្ឋជំពាក់បរទេសសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនេះ ធ្វើឡើងខណៈមានការ ព្រមានជា ជរឿយៗពីក្រុមអ្នកជំនាញរឿងជាប់ផុងក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិន ហើយតួលេខដែលកម្ពុជាខ្ចីបុលបរទេស ក៏ចេះតែបន្តកើនឡើង។ សេចក្តីព្រាង យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះ បន្ទាប់ពីឯកសារ យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការ គ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ - ២០១៨ បានផុតសុពលភាព។

ពាក្យ​គន្លឹះ
foreign debt cambodia debt to china cpp hun sen

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល