វីដេអូ

សហព័ន្ធ​សូ្រវ​អង្ករ​ថា​ការ​កាត់ EBA ​ប៉ះ​ពាល់​កសិករ​ខ្មែរ​ជាង​កន្លះ​លាន​គ្រួសារ

2019-08-22

សហព័ន្ធ​សូ្រវ​អង្ករ​កម្ពុជា ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប​កុំ​ដក​ប្រព័ន្ធ​កម្ម​វិធី​អនុ​គ្រោះព័ន្ធ អ្វីៗទាំងអស់​លើក​លែង​តែ​អាវុធ​ឬ EBA ដើម្បី​ជួយ​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​ប្រជាកសិករខ្មែរ ជាង​កន្លះ​លាន​គ្រួសារ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
eu cambodia eba rice export democracy

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល