វីដេអូ

ស្ថានភាពឆ្លងកូវីដ១៩ នៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា និងស្ថានភាពឆ្លងក្នុងប្រទេស

2022-03-02

ប្រទេ​សជិត​ខាង​កម្ពុជា កំពុង​មាន​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​អូមីក្រុង​កើន​ឡើង​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ ស្រប​ពេល​ដែល​កម្ពុជា​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ជា​មធ្យម ៤០០ នាក់​ក្នុងមួយថ្ងៃ។ តើ​កត្តា​ប្រទេស​ជិត​ខាង​នេះ ជះឥទ្ធិពល​ដល់​កម្ពុជា​ឬទេ? លោក មួង​ ណារ៉េត រាយការណ៍​អំពី​ព័ត៌មាន​នេះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ នៃ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩៖