វីដេអូ

សម្ភាសស្ថានិកវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញការចាប់ផ្តើមដំណើរឡើងវិញេរបស់វិទ្យុនេះ

2023-09-21

វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ (VOD) ប្រកាសដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញ តាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក យូធូប តិកតុក រយៈពេលកន្លះម៉ោង ចាប់ម៉ោង៥និង៣០នាទី រហូតដល់ម៉ោង៦ល្ងាច ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រធានវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD លោក ប៉ា ងួនទៀង ថា VOD នៅតែបន្តរក្សាជំហរជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យ និងបន្តបេសកកម្មក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិត និងស៊ីជម្រៅជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា ព្រមទាំងចូលរួមលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជា។ RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia)។ --- វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ផ្សាយតាម​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី​ (SW) ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (22 ម៉ែត្រ) ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (32 ម៉ែត្រ) 👉 SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH #RFAKhmer #Cambodia #អាស៊ីសេរី #កម្ពុជា