វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​ចាកចេញ​ពី​​ភ្នំពេញ​ទៅ​ស្រុក​កំណើតក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំទាំងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត

2024-04-12

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ដែលរស់នៅ និងធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់​ផ្ដើម​ចាកចេញទៅ​លេង​ស្រុក​កំណើតក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំ ​នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា។ ​ទោះជាយ៉ាងណា ការ​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​ជួបជុំ​សាច់ញាតិ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ស្រុក​កំណើតនោះ ពលរដ្ឋខ្លះលើកឡើងស្រដៀងៗគ្នា អារម្មណ៍ពួកគេហាក់​មិន​មាន​ក្ដី​សប្បាយ​រីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះឡើយ ដោយសារតែពួកគាត់ជួបស្ថានភាព​លំបាកលំបិន វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​បញ្ហា​បំណុល​ធនាគារ។