វីដេអូ

សម្ភាស​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​យក​ស្បែកជើង​គប់​លោក ហ៊ុន សែន

2022-05-12

សម្ភាស​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំងលោក​ អ៊ុក ទូច ដែល​យក​ស្បែក​ជើង​គប់​លោក ហ៊ុន សែន ក្នុង​ពេល​ដែល​លោក ហ៊ុន សែន កំពុង​ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​គាំទ្រ។​ »» Telegram: https://t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer​ »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia​ »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH​#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #សង្គម

គេហទំព័រ​ទាំងមូល