វីដេអូ

ក្រសួងព័ត៌មានគ្រោងនឹងបញ្ជូនពង្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីអនុម័ត

2019-02-12

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ប្រកាស​ថា​ សេច​ក្តី​ព្រាងច្បាប់ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន បាន​រៀប​ចំ​រួចរាល់​ជា​ស្ថាពរ​ហើយ។ ក្រសួង​នឹង​បញ្ចូន​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​នេះ​ទៅ​រដ្ឋ​សភា ដើម្បីអនុម័ត ឲ្យបានឆាប់នាពេលខាងមុខ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa draft law access to information law national assembly adoption

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល