វីដេអូ

លោក​ កឹម​ សុខា​ សង្ឃឹមថា ​តុលាការ​នឹង​ផ្តល់​យុត្តិធម៌​ដល់​លោក​

2020-02-06

សវនាការជម្រះក្តីលោក កឹម សុខា ក្នុងថ្ងៃទី០២ នៃសប្តាហ៍ទី០៤ គឺ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈនេះ តុលាការបានចាក់ វីឌីអូ ចំនួន០៨ នៃភស្តុតាងថ្មីចំនួន១៦ចំណុច ដែល មេធាវីការពារក្តីលោក កឹម សុខា ដាក់បន្ថែម។

ពាក្យ​គន្លឹះ
kem sokha trial on treason phnom penh court

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល