វីដេអូ

ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ និង​ស្លាប់ កើនឡើងខ្លាំង ទោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង ៣លាននាក់

2021-06-23

អ្នកឆ្លង និង​ស្លាប់ដោយសារ​ជំងឺកូវីដ១៩ នៅ​តែ​មាន​សន្ទុះ​ខ្លាំង​ បើ​ទោះបី​ជា​កម្ពុជា​សម្រុក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បាន​ជាង ៣លាននាក់​ទៅ​ហើយក្ដី។ ថ្ងៃខ្លះ អ្នកស្លាប់​ បាន​កើន​ឡើង​រហូត​ដល់ ២០នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​ កម្មករ​រោង​ចក្រ ក៏​នៅ​តែ​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ច្រើន។ លោក មួង ណារ៉េត រាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីព័ត៌មាននេះ៖