វីដេអូ

តើមេដឹកនាំ ដែលត្រូវការ​អោយគេលើក​សរសើរ​តាមគ្រប់រូបភាព ដែរឬទេ?

2022-09-30

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរី៖ តើមេដឹកនាំ ដែលត្រូវការ​អោយគេលើក​សរសើរ​តាមគ្រប់រូបភាព មានសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះ​សមត្ថភាព​ខ្លួនឯង​ក្នុងការដឹកនាំដែរឬទេ? វាគ្មិន៖ អតីតប្រធាន​បណ្ដាញ​ព្រះ​សង្ឃ​ឯករាជ្យ ​ដើម្បី​យុត្តិធម៌​សង្គមព្រះតេជព្រះគុណ ប៊ុត ប៊ុនតិញ និងអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិត សូ ណារ៉ូ។ ​​​​​»» Telegram: https://t.me/rfakhmer​ »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer​ »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia​ »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH​#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #ខ្មែរ