វីដេអូ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ឃោសនា​លើក​សរសើរ​ចិន

2023-09-18

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត ឃោសនា​នយោបាយ​ចិន​ដោយ​អួត​សរសើរ​ថា ប្រទេសចិន (China) ដើរ​តួយ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា និង​ប្រជាជាតិ​អាស៊ាន​ទាំង​មូល​តាមរយៈ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទីផ្សារ​សេរី។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា អ្នក​ជំនាញ​រិះគន់​ថា ការ​លើកឡើង​នេះ មិន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការ​ពិត​ជាក់ស្ដែង ដោយសារ​តែ​ប្រទេស​ចិន​នាំ​ចូល​ផលិតផល​លក់​នៅ​កម្ពុជា និង​អាស៊ាន​បាន​ទូលំទូលាយ ខណៈ​កម្ពុជា និង​អាស៊ាន​វិញ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​តិចតួច​ទៅ​លក់​ក្នុង​ប្រទេសចិន៕ 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/politics/hun-manet-says-asean-benefits-from-doing-business-with-china-while-experts-say-asean-exports-to-china-are-narrow-09182023000828.html