វីដេអូ

សម្ភាសប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមស្តីពីសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរក្រោម ក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាម

2019-04-23

សម្ភាសប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមស្តីពីសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរក្រោម ក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាម

ពាក្យ​គន្លឹះ
khmer krom vietnam kampuchea krom human rights suppression crackdown protest democracy

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល