វីដេអូ

ក្រសួង​ការ​បរទេស ​ទទួល​ស្គាល់​ថា កម្ពុជា​មិន​មាន​ច្បាប់​ចែង​ដាក់​ទោស​​ពលរដ្ឋ​ដែល​មិន​ទ

2018-07-23

ក្រសួង​ការ​បរទេស ​ទទួល​ស្គាល់​ថា កម្ពុជា​មិន​មាន​ច្បាប់​ចែង​ដាក់​ទោស​​ពលរដ្ឋ​ដែល​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត

ពាក្យ​គន្លឹះ
election_2018

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល