វីដេអូ

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់​ថ្ងៃចន្ទ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០

2020-12-07

មាតិកាព័ត៌មានសម្រាប់​ថ្ងៃចន្ទ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ ១. សម្ភាសន៍អ្នកជំនាញ អំពី​ផល​ប៉ះពាល់​ចំពោះ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ពលរដ្ឋ ដោយសារ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ១៩ រីករាលដាល

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa tv december 2020

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល