វីដេអូ

តើរដ្ឋាភិបាលដាក់ផែនការប្រមូលពន្ធ ជាការធ្វើកំណែទម្រង់ ឬដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ?

2023-09-29

តើរដ្ឋាភិបាលដាក់ផែនការប្រមូលពន្ធ ជាការធ្វើកំណែទម្រង់ ឬដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ? #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #ហ៊ុនម៉ាណែត #សម រង្ស៊ី #គណបក្សប្រឆាំង #សាលាឧទ្ធរណ៍ #សិទ្ធិមនុស្ស #ប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ #វន់ពៅ #សេងធារី #ពន្ធដារ #តាក់ម៉េងហ៊ាង #សេងសារី #វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី #RFAKhmer #Cambodia #HunManet #SamRainsy #OppositionParties #AppealCourt #HumanRights #IDEA #VornPao #SengTheary #Taxation #TakMengHeang #SengSary #CallinShow RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia)។ --- វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ផ្សាយតាម​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី​ (SW) ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (22 ម៉ែត្រ) ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (32 ម៉ែត្រ) 👉 SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH