វីដេអូ

តើមូលហេតុអ្វីបានអ្នកនយោបាយគណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលរត់ទៅចុះចូលនឹងគណបក្សកាន់អំណាច?

2022-12-02

អ្នកនយោបាយមកពីគណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាល មួយចំនួនធ្វើនយោបាយបែបហក់លោត ផ្លាស់ពីគណបក្សមួយទៅគណបក្សមួយទៀត។ អ្នកខ្លះទៀត នៅទីបំផុតទៅ ក៏សម្រេចចិត្តចុះចូលជាមួយ គណបក្សកាន់អំណាចតែម្ដង ជាក់ស្ដែង ដូចជា ករណីបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ ជាដើម។  តើមូលហេតុអ្វីបានអ្នកនយោបាយគណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលរត់ទៅចុះចូលនឹងគណបក្សកាន់អំណាច? តើពួកគេអស់សង្ឃឹមក្នុងការប្រកួតប្រជែង ឬ ដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬយ៉ាងណា?   ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖​ ​​​​​👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #Cambodia #Khmer #RFAKhmer