វីដេអូ

សាលាដំបូង​ភ្នំពេញ​បន្ត​សវនាការ​ករណី​សកម្ម​ជន​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ​ ​

2024-06-11

តុលាការ​ក្រុងភ្នំ​ពេញ​បន្តសាកសួរ​សកម្មជន​ការពារ​បរិស្ថាន​ដោយ​ភ្ជាប់​សកម្មភាព​របស់​ពួក​គេ​ជាមួយ​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ជនជាតិ​អេស្ប៉ាញ​លោក​ អាឡិច​ហាន់​ដ្រូហ្គន់​សាឡេស​ ដេវិតសុន (Alejandro Gonzalez Davidson)​ ​ដែល​រងការ​ចោទ​ថាជាមេ​ខ្លោង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្ដួលរំលំ​រដ្ឋាភិបាល។​ ​យើង​មាន​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់​ជាមួយ​យុវជន​នៃ​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​លោក​ ​លី ចាន់ដារ៉ាវុត​ ​អំពី​សវនាការ​នេះ​ដូច​តទៅ៕