វីដេអូ

ពលរដ្ឋតំបន់បឹងតាមោកបារម្ភបាត់បង់មុខរបរ និងផ្ទះសម្បែង

2023-01-25

ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​តំបន់​បឹង​តាមោក​ ឬបឹងកប់ស្រូវ ជា​ច្រើន​គ្រួសារ​ ព្រួយបារម្ភ​បាត់បង់​មុខរបរ​និង ផ្ទះសម្បែង ស្រប​ពេល​ដែល​គ្រឿង​ចក្រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​តែ​បន្ត​ចាក់​លុប​ផ្ទៃ​បឹង​តាមោក​ទាំង​ថ្ងៃ​ទាំង​យប់។ ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​នឹង​កន្លែង និង​ខ្លះ​ទៀត​យល់​ព្រម ដោះដូរ​ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី តាម​គោលការណ៍​របស់​អាជ្ញាធរ ប៉ុន្ដែ​ទាមទារ​សំណង​តាម​តម្លៃ​ទីផ្សារ៕