វីដេអូ

វេទិកាអ្នកស្តាប់៖ តើការកាត់​ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ២០២០ ពាក់កណ្តាល នឹងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអ្វីខ្លះ?

2020-06-19

វេទិកាអ្នកស្តាប់៖ តើការកាត់​ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ២០២០ ពាក់កណ្តាល នឹងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអ្វីខ្លះ?

ពាក្យ​គន្លឹះ
economy sam rainsy

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល