វីដេអូ

តើការរឹតត្បិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ តាមបណ្ដាញសង្គម មានផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់សង្គម?

2021-09-03

អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​សិទ្ធិមនុស្ស​រក​ឃើញ​ថា ការ​រឹតត្បិត និង​រំលោភបំពាន​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​សម្ដែង​មតិ លើ​អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​រយៈពេល ៦​ខែ ដើម​ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មាន​ចំនួន​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់។ អ្នក​ទាំង​នោះ បាន​រង​ការ​ចាប់​ខ្លួន ឃុំ​ខ្លួន និង​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ខំ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​សុំទោស នៅ​ពេល​ពួកគេ​ហ៊ាន​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​រិះ​គន់​បញ្ហា​ក្នុង​សង្គម។ តើ​ការ​រឹតត្បិត​សិទ្ធិ​បញ្ចេញមតិ​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​នេះ បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ផល​អវិជ្ជមាន​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​សង្គម​ជាតិ?

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights freedom of speech

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល