វីដេអូ

គ្រួសារ​ខកចិត្ត​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​មិន​លើកលែង​ទោស​អ្នក​ជាប់ឃុំ​នយោបាយ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យអុំទូក

2023-11-27

គ្រួសារ​ខកចិត្ត​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​មិន​លើកលែង​ទោស​អ្នក​ជាប់ឃុំ​នយោបាយ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យអុំទូក --- ក្រុម​គ្រួសារ​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​ខកចិត្ត ​ចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​មិន​បាន​អនុគ្រោះ​ទោស​ដល់​អ្នក​ជាប់ឃុំ​នយោបាយ ដូចជា​​ទណ្ឌិត​ផ្សេងទៀត ក្នុង​ឱកាស​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំនេះ។ ក្រុម​គ្រួសារយល់ថា ​ការ​លើកលែង​ ឬ​បន្ធូរ​បន្ថយទោស​ដល់​ទណ្ឌិត​ទាំងនោះ​ ធ្វើឡើង​ដោយ​គ្មាន​តម្លាភាព​ និង​រើសអើង​ផ្នែក​នយោបាយ។ 👉 ស្ដាប់ និងទស្សនាសេចក្តី​រាយការណ៍​ពិស្តារអំពី​​​រឿងនេះ៖ https://youtu.be/Fx3Cc-w9z4o