វីដេអូ

ពលរដ្ឋនៅតំបន់ទន្លេបាទី ទាមទាររដ្ឋាភិបាលលុបអនុក្រឹត្យស្តីពីការកាត់ដី​បឹង​ទន្លេ​បាទី

2022-06-25

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទន្លេបាទី ទាមទារដល់រដ្ឋាភិបាលលុបអនុក្រឹត្យស្តីពីការកាត់ដី​បឹង​ទន្លេ​បាទី ឱ្យ​បុគ្គល​ឯកជន។ »» Telegram: https://t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer​ »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia​ »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH​#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #សង្គម

គេហទំព័រ​ទាំងមូល