វីដេអូ

ស្វែងយល់​ពី​ការ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ចិន និង​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា និង​ក្នុង​តំបន់

2024-06-12

ស្វែងយល់​ពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​រួមគ្នា​រវាង​ចិន និង​កម្ពុជា និង​រវាង​អាមេរិក និង​កម្ពុជា។ តើ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ជារួម ចិន ឬ​អាមេរិក ដើរ​តួ​ជា​ជម្រើស​សំខាន់ ​ដែល​ប្រទេស​ដៃគូ​ចង់​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ជាមួយ? ---