វីដេអូ

ក្រុមកូដករណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មអហិង្សានៅមុខក្រុមហ៊ុន

2022-10-01

ក្រុមកូដករណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មអហិង្សានៅមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយ។ ​​​​​»» Telegram: https://t.me/rfakhmer​ »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer​ »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia​ »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH​#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #ខ្មែរ