វីដេអូ

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ត្អូញត្អែរអំពីការខ្វះទឹកស្អាត ប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះ

2023-03-30

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម មួយចំនួននាំគ្នាត្អូញត្អែរអំពីការខ្វះទឹកស្អាត ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសនៅតំបន់រាជធានីភ្នំពេញ។ ការត្អូញត្អែរនេះ ខណៈរដ្ឋាករទឹក អំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកសំន្សំសំចៃ និងសន្យាដោះស្រាយលើបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនេះទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែង។ ចំណែក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ផ្តល់អនុសាស្រ្តឲ្យអាជ្ញាធរ រកវិធីចែកចាយទឹកជូនពលរដ្ឋតាមតំបន់ដែលខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ខ្លាំងជាបណ្ដោះអាសន្ន។ 👉 t.me/rfakhmer instagram.com/rfakhmer rfa.org/khmer facebook.com/rfacambodia youtube.com/RFAKhmerVideo twitter.com/RadioFreeAsiaKH #កម្ពុជា #ខ្មែរ #ខ្វះទឹក #ដាច់ទឹក #ភ្នំពេញ #ហ៊ុនសែន #គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ #Cambodia #Khmer #RFAKhmer #HunSen #WaterShortage #SamRainsy #CPP #CNRP