វីដេអូ

លទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា និងថៃរបស់ប្រធានអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

2023-12-09

ប្រធានអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ បាននិមន្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ ដើម្បីស្វែងរកអាហារូបករណ៍ ជួយដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលកំពុងគង់នៅកម្ពុជា និងជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសថៃ។ តើក្នុងដំណើរនេះ ព្រះអង្គទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះ សូមលោកអ្នកនាងទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះ ដូចតទៅ៖