វីដេអូ

“អ្នកនយោបាយ គួរយកចិត្ដទុកដាក់ពីកម្មករគ្រប់ពេលមិនមែនតែក្នុងពេលជិតបោះឆ្នោតទេ"

2023-01-24

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ៖ មេដឹកនាំ​សហជីព ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ថ្មី​​យក​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជម្លោះ​ការងារ​ ដាក់​ក្នុង​គោលការណ៍​ចម្បង​ពេល​ចូល​កាន់​​តំណែង​។ បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង៖ https://youtu.be/5uwe-42XrhE 👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #Cambodia #Khmer #RFAKhmer