វីដេអូ

តម្លៃ​នៃ​សន្លឹក​ឆ្នោត​របស់​ពលរដ្ឋ

2023-03-21

តើ​សន្លឹក​ឆ្នោត​របស់​ពលរដ្ឋ​មាន​តម្លៃ​ប៉ុណ្ណា?​ ​ ​សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី៥​នេះ​ ​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​មាន​វីដេអូ​អប់រំ​ខ្លី​អំពីតម្លៃនៃសន្លឹក​ឆ្នោត​របស់​ពល​រដ្ឋ។​ ​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​អប់រំ​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ​ដូច​តទៅ៖​ ​ #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #នយោបាយ #ការបោះឆ្នោត #ការបោះឆ្នោត២០២៣ #RFAKhmer #Cambodia #Politics #Khelection #Khelection2023 #Election2023 #civiceducation  #verticalvideo