វីដេអូ

ភាពច្របូកច្របល់​​ក្នុង​រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន ម៉ាណែត

2023-09-28

អ្វីខ្លះ​ជា​ភាពច្របូកច្របល់​ក្នុង​រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​១ខែ​មកនេះ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង? 👉 ស្ដាប់ និងទស្សនាសេចក្តី​រាយការណ៍​ពិស្តារអំពី​​​រឿងនេះ៖ https://fb.watch/nlsshsrGv4/