វីដេអូ

កុមារមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបនៅតែរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម

2024-06-14

មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល និងយុវជនរស់នៅខេត្តសៀមរាបជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះ លុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កុមារ និងអនាគតសង្គមជាតិ។ សំណើនេះ ធ្វើឡើងដោយសារពួកគេមើលឃើញថា កុមារមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅតែបន្តរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/some-children-in-siem-reap-being-labor-exploited-06132024074954.html