វីដេអូ

តើ​ថ្នាំដែលហួស​កាល​កំណត់ ឬថ្នាំហួសដឺឡេ អាចប្រើប្រាស់​បានដែរ ឬទេ?

2022-04-13

ឱសថការី​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី លោក លឹម សួរ បកស្រាយ​អំពី​ការប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ពេទ្យ​ ដែល​ហួស​កាល​កំណត់ ថា​តើ​វា​អាច​ធ្វើ​អោយ​ខូច​សុខភាព​ ឬ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អាយុ​ជីវិត​ដែរ​ឬទេ? លោក​ឱសថការី​ក៏​ពន្យល់​អំពី​ប្រភេទ​ថ្នាំ​ពេទ្យ​ផុត​កំណត់​ណាខ្លះ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រោះថ្នាក់ និងថ្នាំ​ប្រភេទ​ណា​ខ្លះ ដែល​មិន​ផ្តល់​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សុខភាព​ពលរដ្ឋ។ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាង ទស្សនាការបកស្រាយរបស់ ឱសថការី លឹម សួរ ដូចតទៅ៖