Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt nhận xét về hội nghị vừa xảy ra tại Hà Nội


2004-10-03
Share

By line: Nguyễn Khanh

Thứ Ba tuần này, Hội Nghị kiểm điểm thành quả 6 năm thực hiện dân chủ cơ sở đã diễn ra tại Hà Nội. Trước hội nghị, ông Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh của Ðảng Cộng Sản Việt Nam phát biểu rằng dân chủ chính là bửu bối của đất nước và ông Phan Diễn, Thường Trực Ban Bí Thư cũng khẳng định nếu phát huy được dân chủ thì sẽ diệt trừ được tham nhũng.

Nhân dịp này, Ban Việt Ngữ chúng tôi đã tiếp xúc với Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt, một nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam để hỏi nhận xét của ông về hội nghị. Cuộc phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện. (Xin nghe audio clip)

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang