Video

Điểm Tin RFA tối 25.04.2019

2019-04-25

Việt Nam thừa nhận sức khỏe của TBT Nguyễn Phú Trọng có vấn đề - Thủ tướng Phúc đề nghị định hướng tốt dư luận dịp kỷ niệm 70 năm ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - Thanh tra chính phủ bác kiến nghị của người dân Đồng Tâm, người dân nói sẽ theo kiện đến cùng

Xem toàn trang