Cambodia bắt đầu kiểm kê dân số và cấp giấy tờ cho dân chúng


2004-03-01
Share

Kể từ hôm nay, những toán nhân viên của Chính Phủ Cambodia sẽ bắt đầu cuộc kiểm kê dân số, đồng thời cung cấp cho người dân các loại giấy tờ mà họ không có.

Chương trình được thực hiện với sự yểm trợ của Liên Hiệp Quốc, và dân chúng sẽ được cấp giấy khai sanh, giấy đăng bộ xe và các loại giấy tở cần thiết khác.

Phnom Penh quyết định thực hiện chương trình đặc biệt này sau khi cuộc thăm dò do Chính Phủ thực hiện cho thấy chỉ có 5% người dân đăng ký sổ bộ ở địa phương.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang