Hun Sen: xử Khmer Đỏ không cần can dự của ngoại quốc

1999-09-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một tuần lễ sau khi tới New York thảo luận với ông Koffi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và trở về nước nhưng không đạt kết quả nào, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng sự can dự của các thẩm phán và ủy viên công tố ngoại quốc trong phiên tòa xử các lãnh tụ Khmer Đỏ là chuyện không cần thiết. Lên tiếng trong buổi lễ tốt nghiệp của các giáo sinh tại Phnom Penh hôm nay, ông Hun Sen nhắc lại là Liên Hiệp Quốc đã công nhận và để phe Khmer Đỏ giữ ghế đại biểu cho Cambodia tại diễn đàn quốc tế này vào đầu thập niên 80. Ông nói thêm răèng chánh quyền Cambodia sẽ đưa các thủ lãnh Khmer Đỏ ra xét xử và nếu Liên Hiệp Quốc không tán thành phán quyết của tòa thì điêàu đó chứng tỏ là Liên Hiệp Quốc từ lâu nay vẫn nhìn nhận sự hiện hữu của quân Khmer Đỏ. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc nhất định không tham gia vào phiên tòa do Phnom Penh chủ động vì hệ thống tư pháp xứ này thiếu tiêu chuẩn dân chủ và công bằng.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang