VN vẫn chưa nhận được hơn phân nửa số tiền viện trợ

1999-11-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư của Việt Nam, vừa cho biết là hơn một nửa số tiền viện trợ mà các quốc gia cấp viện hứa cho Việt Nam vay vẫn chưa được trao cho Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật lời Bộ trưởng Trần Xuân Giá là Việt Nam đã đồng ý thực hiện những dự án tổng cộng 13 tỷ đô la. Từ năm 1993, Việt Nam chỉ thực hiện được 6 tỷ 400 triệu cho nhiều dự án phát triển khác nhau, còn lại 6 tỷ 600 triệu chưa được tháo khoán. Theo ông Trần Xuân Giá, có khá nhiều trở ngại khiến tiền viện trợ trao qua cho Việt Nam chậm hơn mức mà chính phủ đề ra. Những trở ngại đó là thủ tục và qui định khác nhau từ phía các định chế tài chánh, vấn đề đất đai để thực hiện kế hoạch, trong lúc Việt Nam thì có thái độ thiếu hợp tác, cộng với hệ thống hành chánh rườm rà. Được biết, các định chế tài chánh sẽ cứu xét lại việc cho Việt Nam vay thêm tiền trong cuộc họp thường niên của Nhóm tư vấn Ngân Hàng Thế Giới ở Hà Nội ngày 14 và 15-12 tới đây.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang