VN sẽ mất thêm cơ hội được viện trợ để phát triển

1999-12-08
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Các quốc gia cấp viện đến Việt-Nam họp hội nghị vào tuần tới sẽ phải nói chuyện với một giới lãnh đạo chia rẽ nhau hơn, và không để tâm đến lời khuyến cáo của quốc tế về việc cải tổ kinh-tế để nhận thêm viện trợ. Hội nghị giữa Nhóm Tư Vấn của Ngân-hàng Thế-giới với chính-quyền Hà-Nội sẽ diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần sau, để bàn thảo với Hà-Nội và xem xét việc viện trợ thêm cho Việt-Nam. Nhưng các nguồn tin trong giới tài chính quốc tế nhận định rằng Hà-Nội hiện còn đang lúng túng trước hai con đường, một là đổi mới kinh-tế toàn diện, hai là sợ mất quyền lực và đổi mới nửa vời để giữ chặt quyền cai trị. Những lời kêu gọi của các quốc gia cấp viện muốn Việt-Nam cải tổ thêm về kinh-tế để đủ nền móng phát triển hầu tiếp nhận viện trợ đã không lọt vào tai nhóm người lãnh đạo ở Hà-Nội, vì họ còn phải bàn cãi gay go trong nội bộ và chưa đồng thuận trước hai ngã đường như vừa kể. Một đảng viên cao cấp ở Hà-Nội cho rằng Việt-Nam đang đứng trước ngã ba đường y như hồi năm 1986, khi đảng Cộng Sản phải quyết định đổi mới hay không. Nguồn tin này cũng nhận định, người dân Việt-Nam phải chịu mất một cơ hội phát triển công nghiệp nhờ đầu tư nước ngoài, vì các công ty nước ngoài đều ngoảnh mặt trước thực trạng bế tắc tại Việt-Nam. Măt khác, hôm qua Việt-Nam đã ký vơi Hoa-Kỳ một thỏa ước tài chính về các món vay trung hạn và việc bảo hiểm cho các bảo đảm liên quan đến người mua phía Việt-Nam. Thỏa ước này được coi như một nền tảng quan trọng để các Hoa-Kỳ có thể khởi sự đầu tư ở Việt-Nam.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang