Đài Bắc: không thể có giải pháp 1 quốc gia 2 hệ thống

1999-12-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, Phó tổng thống Liên Chiến của Đài Loan nói rằng chính phủ và nhân dân Đài Bắc không chấp nhận giải pháp một quốc gia hai hệ thống điều hành mà Bắc Kinh cho áp dụng ở Hồng Kông và Macau, nếu Hoa Lục muốn nói chuyện thống nhất đất nước. Ông Liên Chiến nhấn mạnh Đài Loan không phải là thuộc địa, mà là một quốc gia có chủ quyền, và nhắc lại hai bên chỉ thống nhất đất nước với điều kiện Bắc Kinh phải theo đường lối dân chủ Tây Phương. Ngay sau đó, văn phòng đặc trách quan hệ với Hoa Lục của Đài Bắc đã lên tiếng ủng hộ lập luận của ông Liên Chiến, khi cho rằng việc Bắc Kinh muốn áp dụng nhận giải pháp một quốc gia hai hệ thống điều hành là điều gây bất lợi cho tiến trình đi đến thống nhất đất nước.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang