TT. Lý Đăng Huy kêu gọi dân ĐL ủng hộ PTT. Liên Chiến


2000.03.14

Sang đến Đài Bắc, hôm nay lên tiêáng với cử tri Đài Loan, Tổng Thống Lý Đăng Huy kêu gọi họ hãy ủng hộ cho ứng cử viên của Quốc Dân đảng đương quyền là Phó tổng thống Liên Chiến. Từ tuần trước, Tổng thống Lý Đăng Huy đã vận động ráo riết cho liên danh Liên Chiến và Tiêu Vạn Trường. Ông cũng bác bỏ tin đồn cho rằng ông ủng hộ ứng viên Trần Thủy Biển và bỏ phế ông Liên Chiến. Theo ông Lý Đăng Huy, nếu Phó tổng thống Liên Chiến được dân chúng tín nhiệm và dồn phiếu tối đa, thì đất nước và xã hội Đài Loan càng thêm vững vàng. Đó là điều kiện tiên quyết để có thể đối phó với chế độ cộng sản tại Hoa Lục. Trong khi đó ông Trần Thủy Biển, một ứng cử viên tổng thống khác, yêu cầu triệu tập gấp phiên họp đảng Dân chủ Tiến Bộ do ông lãnh đạo, sau khi có lời đe dọa của Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ rằng việc Đài Loan tranh thủ độc lập có thể gây ra chiến tranh với Hoa Lục.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.