Đàm phán Trung Quốc-ASEAN về Trường Sa gặp bế tắc

2000-08-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tin tức vừa nhận được cho biết cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc liên quan tới vấn đề Trường Sa đã gặp bế tắc, vì hai bên không giải quyết được những bất đồng liên quan đến điều khoản ghi trong văn kiện được gọi là bản quy định hành xử. Ông Lauro Baja, phụ tá Ngoại Trưởng Philippines cho biết phiên họp diễn ra ở Trung Quốc hồi cuối tuần trước đã không đem lại kết quả, và có thể, vấn đề này sẽ được đem ra thảo luận lại ở cấp cao hơn, trong phiên họp do ASEAN tổ chức ở Hà Nội vào tháng tới. Trước đây, ASEAN đã soạn văn kiện đề nghị, nhưng Trung Quốc không đồng ý, đưa ra văn kiện riêng do họ soạn thảo. Cuộc họp vừa diễn ra nhắm mục đích thông qua một văn kiện chung mà cả hai phía có thể công nhận được, để giải quyết các căng thẳng thương diễn ra giữa một số nước hội viên của ASEAN và Trung Quốc. Các nước nhận là có chủ quyền ở vùng Trường Sa gồm Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang