Đồng won của Đại-Hàn mất giá

2000-11-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Quay sang Đại-Hàn, đồng tiền won đã mất giá hơn 3% riêng trong ngày hôm qua vì có sự nghi ngờ là sự phục-hồi kinh tế của xứ này có thể vượt qua được những trở ngại do sự phá sản của một số công-ty lớn của nước này gây ra. Tính từ thứ Sáu tuần trước, đồng won đã mất giá 4,6% và riêng trong ngày hôm qua, đã mất giá 3,4% để chỉ còn ăn có 1193 won/một đô-la Mỹ. Từ hôm thứ Tư, các nhà phân-tích cho rằng triển-vọng kinh tế tài-chánh của Đại-Hàn trong lúc này không mấy sáng sủa vì các cái tổ kinh tế và tài-chánh đã không được thực-hiện do các phe phái ở trong Quốc-hội không chịu thông qua những biện-pháp cải tổ cần thiết

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang