Đài truyền hình ITV phản đối ứng viên Thủ tướng Thái


2001-01-03
Share

Biên-tập-viên tại đài truyền hình tư độc-nhất ở Thái-lan phản-đối ứng-viên Thủ-tướng Thaksin Shinawatra vì ông đã can-thiệp thô bạo vào chương-trình của đài. Một nhóm lấy tên là Ộnhóm chuyên-viên truyền thôngỢ tại đài ITV đã đưa ra một bản tuyên-bố cho rằng ông Thaksin, dù như có cổ-phần trong đài song vẫn không có quyền buộc đài ITV biến thành một Ộcông-cụ chính-trịỢ trong cuộc tranh cử của cá-nhân hay đảng ông. Được biết ông Thaksin là người đã dựng ra đảng Thai Rak Thai, nghĩa là Người Thái yêu Thái-lan, đảng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về cuộc tổng-tuyển-cử sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Các nhân-viên biên-tập đã nêu ra một số trường-hợp cụ-thể là người của ông Thaksin đã tìm cách ngăn chặn không cho đưa tin bất lợi đến uy-tín của ông hoặc làm tin về những đảng khác ngoài đảng của ông.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang