TT. PHAN VĂN KHẢI: VN QUYẾT ĐI CON ĐƯỜNG RIÊNG


1999-01-01
Share

Nhân cuộc họp báo vào dịp đầu năm, Thủ Tướng Phan Văn Khải tuyên bố, ông quyết tâm tận diệt nạn cửa quyền và cam kết là chánh phủ sẽ cố gắng phục vụ người dân một cách hữu hiệu hơn, trong năm mới. Tuy nhiên ông Khải nhấn mạnh rằng chánh phủ do ông cầm đầu sẽ tự vạch ra những biện pháp cải tổ kinh tế, chứ không làm theo những đề nghị mà Quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra. Nhà cầm quyền Hà Nội nhìn nhận là cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra tại các quốc gia Á Châu đã gây ảnh hưởng tới chính sách đổi mới mà Việt Nam đã thi hành từ hơn chục năm qua. Nhưng theo lời Thủ Tướng Phan Văn Khải, thì Việt Nam không muốn bắt chước các nước khác, mà phải có đường lối riêng nhằm phát triển những mặt thuận lợi trong vấn đề hồi phục kinh tế. Vẫn theo lời ông Khải, 1999 là năm quyết định tương lai của Việt Nam qua chính sách tăng trưởng kinh tế, phát triển đầu tư, cải tổ hoạt động của hệỉ thống ngân hàng, bài trừ tệ đoan xã hội và giảm mức độ sinh sản. Thủ Tướng Khải nói, thế giới bên ngoài nghĩ rằng Việt Nam phải đương đầu với vô số khó khăn, nhưng ông nhấn mạnh là tinh thần đoàn kết trong dân chúng rất cao, và dĩ nhiên là có một sốù người chống đối đảng cộng sản nhưng ông Khải xác nhận đó chỉ là một thiểu số ít ỏi .

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang