NGHỊ-QUYẾT TRUNG-ƯƠNG ĐẢNG: PHÊ-BÌNH VÀ TỰ-PHÊ ĐỂ DẸP THAM-NHŨNG

1999-02-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Đảng Cộng sản Việt Nam ra nghị quyết tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng và chống tệ tham nhũng ngày càng lan tràn. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng họp hồi tháng giêng, nhưng vừa mới được công bố trên báo Nhân dân ngày hôm nay, nhận định rằng tình trạng sa sút về ý thức chính trị, tệ tham nhũng, quan liêu và lãng phí của công trong giới cán bộ, đảng viên hiện đã đến mức trầm trọng, do đó, đảng phải có các biện pháp để sửa sai và củng cố sức mạnh của đảng. Nghị quyết cũng nói một chiến dịch phê bình và tự phê bình áp dụng cho tất cả mọi đảng viên sẽ được bắt đầu vào tháng 5 sắp tới, và sẽ kéo dài trong hai năm để quét sạch tệ tham nhũng đang làm hoen ố hình ảnh của đảng. Nhiều nhà ngoại giao đăỉt câu hỏi, không hiểu những biện pháp này có áp dụng cho các cán bộ đảng viên cao cấp không, hay chỉ nhắm đến những người từ trung cấp trở xuống như vẫn thấy từ trước đến nay. Nghị quyết cũng đưa ra các quy định chi tiết, cho phép đảng viên được phát biểu ý kiến riêng đến một mức độ giới hạn, nhưng cũng chỉ phát biểu trong khuôn khổ nội bộ đảng mà thôi. Đảng viên nào phổ biến ra ngoài các tư tưởng không phù hợp với đường lối chung của đảng thì sẽ bị phê bình và xử lý. Tưởng cũng phải nhắc lại rằng mới đây, cựu tướng Trần Độ đã bị khai trừ khỏi đảng sau khi ông đưa ra những lời phê bình thẳng thắn và xây dựng.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang