FONT FACE=

1999-06-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
< ; < ;

Một viên chức của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết trị giá tổng số lỗ lã của 466 xí nghiệp quốc doanh ở thành phố Hồ Chí Minh nay đã lên tới khoảng 80 triệu đô la. Theo lời Kha Huỳnh Dung, giám đốc Cơ quan Quản Lý Vốn và Tài Sàn Nhà Nước trong các xí nghiệp thì trong số đó có khoảng 60 triệu đô lavì tiền nợ không đòi được và hàng hóa không bán được. Cơ quan này quản lý 726 xí nghiệp quốc doanh. Bản báo cáo trên không đề cập đến tình trạng tài chánh của 260 xí nghiệp còn lại. Được biết, từ khi có chương trình giải tư đến nay, trong số 5700 xí nghiệp quốc doanh trên toàn quốc, Hà Nội mới bán được có 1286 xí nghiệp.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang