VIỆT NAM CẢI TỔ HỆ THỐNG ĐẠI HỌC TƯ

1999-05-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nhà nước Việt Nam ngưng cấp giấp phép cho mở đại học tư để bắt đầu cải tổ hệ thống giáo dục tư, trước tình trạng các trường này mọc lên như nấm, và chất lượng giáo dục không đủ đáp ứng trình độ mà công việc đòi hỏi. Các viên chức chính quyền cho biết các đại học tư trong 5 năm qua đã phần nào giải quyết vấn đề trường sở cho sinh viên ở thành thị, nhưng vì thiếu sự điều hành đúng đắn nên nhiều vấn đề khác nảy sinh. Vấn đề nghiêm trọng nhất là trường lớp mở ra vượt quá nhu cầu thực sự, nên kết quả gíao dục mang phẩm chất quá kém. Các môn tin học, ngoại ngữ, và quản trị kinh doanh tại 6 trường ở Sài Gòn chiếm đến 70% trong số 40 ngàn sinh viên . GS Nguyễn Thiện Tòng thuộc đại học kỹ thuật thành phố Hồ chí Minh cho biết Nhà nước cần giới hạn số truờng đại học và cao đẳng , đồng thời phải cải tổ chương trình giáo dục theo mục tiêu đào tạo đa dạng và đáp ứng trình độ của công việc. Ngoài quyết định ngưng cấp giấy phép mở trường, Bộ Giáo dục và đào tạo ở Hà Nội nay cũng đòi hỏi các sinh viên xin học phải qua một kỳ thi trắc nghiệm khả năng nhập học.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang