LẦN ĐẦU TIÊN, HÀ-NỘI CÔNG-BỐ NGÂN-SÁCH CÁC BỘ VÀ CƠ-QUAN NHÀ NƯỚC

1999-01-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bộ Tài Chánh Việt Nam vừa cho biết chi tiết việc phân bổ tài chánh năm nay cho 124 bộ và cơ quan Nhà Nước. Tin này được đưa ra hôm thứ Năm tuần trước, và công bố trên báo chí Nhà Nước hôm nay. Đây là lần đầu tiên Hà-Nội cho công bố vào chi tiết vấn đề phân bổ tài chánh cho các bộ và cơ quan. Theo một viên chức Bộ Tài Chánh, thì quyết định này cho thấy là Đảng và Nhà Nước Việt Nam cố gắng tiến hành việc minh bạch hóa hệ thống tài chánh và ngân sách, để dân chúng được biết rõ hơn là công quỹ được xử dụng như thế nào. Viên chức này cho hay là Bộ Giao Thông Vận Tải được dành cho ngân khoản lớn nhất, là 5274 tỷ đồng, kế đến là Bộ Nông Nghiệp với 2884 tỷ, rồi đến Bộ Y Tế: 1001 tỷ đồng. Các ngân khoản cho Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An được coi là bí mật Nhà Nước, nên không công bố ra. Trong khi đó thì ngân khoản dành cho các tỉnh, các huyện trong nước được loan báo tại từng địa phương.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang