THÀNH PHẦN ĐỐI KHÁNG BẰC KINH HOAN NGHINH BẢN PHÚC TRÌNH VỀ NHÂN QUYỀN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

1999-01-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Những thành phần lãnh đạo các tiếng nói chống đối Bắc Kinh như các ông Nhiệm Uyển Đỉnh, Cao Hồng Minh, Chu Quốc Cường, đã đồng loạt lên tiếng hoan nghinh bản phúc trình đề cập đến tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Trung Quốc do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm thứ sáu. Phúc trình này lên án Bắc Kinh trong việc đàn áp thô bạo đối với những thành phần bất đồng ý kiến với Bắc Kinh trong thời gian gần cuối năm 1998. Họ đồng ý rằng bản phúc trình thường niên này sẽ tạo áp lực đối với Bắc Kinh để Trung Quốc có những sự thay đổi. Và cộng đồng những người đối kháng với Bắc Kinh cảm thấy ấm lòng khi vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc được biết tới. Nhưng cả ba nhân vật trên đều cho rằng bản phúc trình đó sẽ chỉ có ảnh hưởng rất ít hay chẳng có ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai nước. Ông Nhiệm Uyển Đỉnh nhận xét rằng mỗi năm đều có phúc trình tương tự mà tình trạng không có gì thay đổi. Ông Cao Quốc Cường cho rằng chỉ khi nào quốc tế thảo luận về vấn đề này nhiều hơn nữa, Trung Quốc mới nhân nhượng mà thôi.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang